Bouwbegeleiding
15396
page-template-default,page,page-id-15396,bridge-core-1.0.6,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Bouwbegeleiding

 

Een goede voorbereiding en duidelijke afspraken zijn de grondslag voor een hoogwaardig product in een zo kort mogelijke tijd. Dit heb ik ervaren tijdens mijn voorbereidende en leidinggevende functies in de uitvoerende bouwsector.

Door mijn adviserende rol in uw keuzes kunnen verrekenbare posten worden beperkt, met als positief gevolg dat het meerwerk tot het minimum beperkt kan worden. Ook de faalkosten voor de aannemer kunnen hierdoor gereduceerd worden. Het mes snijdt dus aan 2 kanten.

Het is belangrijk om uw wensen zo duidelijk mogelijk uit te werken voordat u een uitvoerende partij gaat benaderen. U gaat een behoorlijke investering doen en wil daarvoor ook een zo optimaal mogelijk resultaat in kwaliteit en prijs. U wilt vooraf weten wat u gaat krijgen. U koopt immers ook geen bankstel voordat u de afmetingen weet, de stof hebt gezien, erin heeft gezeten en de kleur hebt bepaald.
Het is een nieuwe manier van bouwen, die goed aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. Bent u geïnteresseerd in samenwerking, of wilt u graag extra informatie, dan ben ik uiteraard graag bereid tot een persoonlijk gesprek.

Er wordt bepaald hoeveel aannemers de klant aangeschreven wil hebben, en eventueel wensen voor een bepaalde aannemer wordt met de klant besproken.

stap-1

Stap 1: De uitnodiging

 • De gekozen aannemers krijgen een uitnodiging toegezonden na telefonisch contact.
 • De eisen betreft de aanbieding worden in de uitnodiging omschreven.
stap-2

Stap 2: De beoordeling

 • Wanneer alle offertes zijn ontvangen worden deze beoordeeld.
 • Middels een prijsspiegel wordt er een overzicht van de offertes gemaakt.
 • Met de klant wordt er gekozen voor een aannemer op basis van de eisen van de klant.
 • De aannemer wordt uitgenodigd en de offerte wordt besproken.
 • Eventuele aanvullingen worden verwerkt.
 • De opdracht met de aannemer wordt afgerond.
stap-3

Stap 3: De overeenkomst

 • Er wordt een aannemingsovereenkomst opgesteld.
 • De overeenkomst wordt door zowel de aannemer als de klant getekend.
stap-4

Stap 4: Na opdracht

 • Voortgangscontrole (planning)
 • Technische communicatie
 • Bouwvergaderingen (incl. notuleren) (bij grotere projecten)
 • Materiaalkeuze begeleiding
 • Begeleiding op installatiekeuzes
 • Controle Meer- en minderwerk
stap-5

Stap 5: De opleveringsdatum

 • De opleveringsdatum en tijd wordt vastgelegd.
 • De datum en tijd wordt bevestigd per mail.
stap-6

Stap 6: De opleveringskeuring

 • Ontmoeting met de klant bij de woning.
 • Wij, de opleveraar en de klant controleren de woning visueel op gebreken, meestal van boven naar beneden en eerst binnen, daarna buiten. De klant dient ons te informeren als het meerwerk niet volgens afspraak is uitgevoerd.
 • Tijdens de rondgang kan de klant al zijn vragen stellen.
 • U krijgt uitleg over het in gebruik nemen van de woning en installaties.
 • Wij noteren per ruimte de eventuele gebreken.
 • De opleveraar noteert in een zogeheten proces-verbaal van oplevering de gevonden gebreken. De klant controleert dit document samen met ons voordat de klant het tekent voor akkoord. Wij adviseren u over de stappen na de opleveringskeuring.
 • Na afloop van de keuring tekent de klant.
stap-7

Stap 7: Het rapport

Binnen een dag na de keuring ontvangt u per e-mail het rapport met de bevindingen van ons.